Skip to main content

För att funktionerna i en mässmonter ska bli de man vill gäller det att börja med att bestämma syftet med montern. Syftet med Fogias monter på Möbelmässan 2017 var att berätta om företaget, exponera produkter och inbjuda till möten – tre tydliga syften som återspeglas i ytorna i montern.

Fyra nycklar leder till en lyckad monter:

  • Ha tydliga syften och mål med montern och bygg montern enligt dem.
  • Försök inte säga för många olika saker med montern. Var tydlig.
  • Se till att montern som helhet återspeglar bilden av företaget.
  • Se till att montern tilltalar målgruppen.