Skip to main content

Vår Personuppgiftspolicy

Vi lagrar och hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR. Personuppgifter är information som, direkt eller indirekt, kan kopplas till dig som individ, som namn eller kontaktuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

I din kontakt med oss kan du komma att lämna vissa personuppgifter till oss, till exempel när du köper något eller prenumererar på vårt nyhetsbrev. Vi behandlar då personuppgifterna du lämnat. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig, eller ändra eller radera dina uppgifter så kan du maila info@expoimage.se

Datainspektionen

Datainspektionen har mer information om GDPR och dina rättigheter till insyn och kontroll över hur dina personuppgifter behandlas. Här kan du även lämna klagomål om du tycker att dina uppgifter inte har behandlats på rätt sätt.

Läs mer om GDPR och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Personuppgiftsansvarig

Expo Image AB, Skarpövägen 16, 132 38 Saltsjö-Boo, Tel: 08-747 00 25, Mejl: info@expoimage.se